Niepoprawna pisownia

nie dotycząca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedotycząca

Poprawna pisownia