Niepoprawna pisownia

nie dosyt

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedosyt

Poprawna pisownia