Poprawna pisownia

nie dostrzega

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedostrzega

Niepoprawna pisownia