Niepoprawna pisownia

lekaszu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

lekarzu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

lekażu

Niepoprawna pisownia, wyjątek: forma słowa „lekaż”, oznaczającego ubytek cieczy w czasie transportu.