Niepoprawna pisownia

nie dostatkiem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedostatkiem

Poprawna pisownia