Niepoprawna pisownia

nie dostarczone

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedostarczone

Poprawna pisownia