Niepoprawna pisownia

nie dostarczenie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedostarczenie

Poprawna pisownia