Poprawna pisownia

nie dorówna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie doruwna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedorówna

Niepoprawna pisownia