Niepoprawna pisownia

nie dopuszczone

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedopuszczone

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedopószczone

Niepoprawna pisownia