Poprawna pisownia

nie byłaby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niebyłaby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niebyła by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie była by

Niepoprawna pisownia