Poprawna pisownia

życzy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rzyczy

Niepoprawna pisownia