Niepoprawna pisownia

nie dokładne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedokładne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie do kładne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedo kładne

Niepoprawna pisownia