Niepoprawna pisownia

nie dogodnościom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedogodnościom

Poprawna pisownia