Niepoprawna pisownia

nie doczyszczony

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa doczyszczony.


Poprawna pisownia

niedoczyszczony

Poprawna pisownia