Niepoprawna pisownia

nie doczyszczeni

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa doczyszczeni.


Poprawna pisownia

niedoczyszczeni

Poprawna pisownia