Niepoprawna pisownia

nie doceniana

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedoceniana

Poprawna pisownia