Poprawna pisownia

nie do życia

Poprawna pisownia, znaczenie: źle się czuć, być zmęczonym lub niezaradnym życiowo.


Niepoprawna pisownia

niedo życia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedożycia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie dożycia

Niepoprawna pisownia