Niepoprawna pisownia

nie do powiedzenie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedopowiedzenie

Poprawna pisownia, znaczenie: wypowiedzenie się w sposób niejasny bądź niepełny, przez co zrozumienie przekazu jest uniemożliwione bądź częściowo utrudnione. Jest to synonim słowa niedomówienie.


Niepoprawna pisownia

niedo powiedzenie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie dopowiedzenie

Niepoprawna pisownia