Niepoprawna pisownia

nie do powiedzeń

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedopowiedzeń

Poprawna pisownia, znaczenie: forma słowa „niedopowiedzenie”, którego znaczenie to wypowiedzenie się w sposób niejasny bądź niepełny, przez co zrozumienie przekazu jest uniemożliwione bądź częściowo utrudnione. Jest to synonim słowa niedomówień.


Niepoprawna pisownia

niedo powiedzeń

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie dopowiedzeń

Niepoprawna pisownia