Niepoprawna pisownia

nie dbale

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedbale

Poprawna pisownia