Poprawna pisownia

nie dawali

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedawali

Niepoprawna pisownia