Niepoprawna pisownia

nie czekoladowa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieczekoladowa

Poprawna pisownia