Niepoprawna pisownia

nie chciał byś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie chciałbyś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niechciał byś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niechciałbyś

Niepoprawna pisownia