Niepoprawna pisownia

nie byt

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niebyt

Poprawna pisownia