Poprawna pisownia

nie byłoby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niebyłoby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niebyło by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie było by

Niepoprawna pisownia