Niepoprawna pisownia

nie bendziemy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie będziemy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niebędziemy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niebendziemy

Niepoprawna pisownia