Poprawna pisownia

nie będziecie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie bendziecie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niebędziecie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niebendziecie

Niepoprawna pisownia