Niepoprawna pisownia

nie będącymi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niebędącymi

Poprawna pisownia