Niepoprawna pisownia

nażywo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

na żywo

Poprawna pisownia