Poprawna pisownia

nie mogłeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niemogłeś

Niepoprawna pisownia