Niepoprawna pisownia

nazwała byś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nazwałabyś

Poprawna pisownia