Niepoprawna pisownia

niewykonało

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wykonało

Poprawna pisownia