Niepoprawna pisownia

bez głośnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezgłośnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

besgłośnie

Niepoprawna pisownia