Niepoprawna pisownia

natnaturalni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nadnaturalni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nad naturalni

Niepoprawna pisownia