Niepoprawna pisownia

narzondów

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

narządów

Poprawna pisownia