Poprawna pisownia

dwudziestolatki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dwódziestolatki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudzieztolatki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesto latki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesto-latki

Niepoprawna pisownia