Poprawna pisownia

napotykać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na potykać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

napo tykać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na po tykać

Niepoprawna pisownia