Niepoprawna pisownia

napo tykasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

napotykasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na po tykasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na potykasz

Niepoprawna pisownia