Niepoprawna pisownia

kożysta

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

korzysta

Poprawna pisownia