Poprawna pisownia

napisze

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

napirze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

napiże

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na pisze

Niepoprawna pisownia