Poprawna pisownia

napij się

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na pij się

Niepoprawna pisownia