Niepoprawna pisownia

należąco

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

na leżąco

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na leżonco

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na lerząco

Niepoprawna pisownia