Niepoprawna pisownia

nakuć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nakłuć

Poprawna pisownia