Uwaga – przedstawione poniżej słowo jest wulgaryzmem!
Obie formy są uznawane jako poprawne, mają też identyczne znaczenie, zalecamy jednak stosowanie formy zgodnej z tradycją, tj. pisanej przez „ch”.

Poprawna pisownia

huj

Poprawna pisownia, wulgaryzm.

Poprawna pisownia

chuj

Poprawna pisownia, forma zalecana, wulgaryzm.


Niepoprawna pisownia

hój

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chój

Niepoprawna pisownia