Poprawna pisownia

nakłamie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na kłamie

Niepoprawna pisownia