Niepoprawna pisownia

najwarzniejszy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

najważniejszy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

naj ważniejszy

Niepoprawna pisownia