Poprawna pisownia

najkrótsze

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

najkrutsze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

naj krótsze

Niepoprawna pisownia