Ta strona traktuje o najczęstszych, czyli najczęściej popełnianych i spotykanych błędach ortograficznych w naszym rodzimym języku. Język polski nie jest prostym językiem – zarówno w mowie, jak i w pisowni. Nietrudno zatem o popełnienie błędu podczas jego użytkowania. Najczęściej występującymi pomyłkami w pisowni są błędy ortograficzne oraz interpunkcyjne. Wynikają one zazwyczaj z nieznajomości lub niezastosowania się do panujących w naszym języku zasad.

Wśród najczęściej popełnianych błędów ortograficznych i interpunkcyjnych możemy znaleźć:

1. Błędną pisownię łączną i rozłączną wyrazów:

 • na pewno (zapisywane jako „napewno”),
 • naprawdę (zapisywane jako „na prawdę”),
 • w ogóle (zapisywane jako „wogóle”).

2. Niepoprawne używanie wielkiej i małej litery w słowach takich jak:

 • Łódź, ale: łodzianin (częstym błędem jest stosowanie wielkiej litery w nazwach mieszkańców miejscowości),
 • Europa, Europejczyk (niekiedy błędnie zapisujemy mieszkańców kontynentów, używając do tego celu małej litery).

3. Niewłaściwe zapisywanie cząstki „nie” w połączeniu z rzeczownikami, czasownikami i przymiotnikami. Często popełniane błędy to:

 • zapisywanie „nie” łącznie z czasownikami, na przykład: niema go już tutaj,
 • pisanie „nie” rozdzielnie z rzeczownikami i przymiotnikami, na przykład „nie ładny” (od tej zasady są wyjątki, tak jak w zdaniu: Nie ładny, ale piękny).

4. Nieprawidłowe zapisywanie dwuznaków i liter takich jak: u-ó, h-ch oraz ż-rz, zwłaszcza w słowach mających podobne brzmienie, na przykład:

 • wahać, ale wąchać,
 • porządzić, ale pożądany
 • czyhać, ale czmychać.

5. Niewłaściwe zapisanie końcówek lub cząstek -ą, -ę, -om, -on, -em, -en, a także -i oraz -ji, na przykład:

 • „klijęt”, gdy poprawna wersja wyrazu to: klient,
 • „tą książkom”, zamiast: tą książką,
 • „benben” zamiast: bęben.

6. Opuszczanie lub przestawianie liter w słowie, zwłaszcza gdy jego wymowa może być niekiedy potoczna, czy też niepoprawna, a co za tym idzie – myląca. Dobre przykłady to:

 • „japko” zamiast: jabłko,
 • „swetr” zamiast: sweter,
 • „miszcz” zamiast: mistrz.

Poza zapamiętaniem podstawowych zasad pisowni polskiej, należy pamiętać, że w naszym języku istnieje bardzo wiele wyjątków od powszechnie przyjętych reguł. W celu biegłego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie, należy koniecznie je sobie przyswoić.