Niepoprawna pisownia

naj delikatniej

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

najdelikatniej

Poprawna pisownia