Niepoprawna pisownia

nahalna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nachalna

Poprawna pisownia